Fins al pròxim 10 de Febrer, el col·legi i l'Ampa col·laboraran en l'arreplega d'ajuda per als refugiats de Grècia.

Les entregues es faran en el despatx de l'Ampa els Dilluns i Dimecres de 16:30 a 17:30.

Hi haurà una vidriola per a posar depositar el donatiu d'un eur per als gastos d'enviament.

IMPORTANT: El menjar i la roba han d'anar en bosses separades, seria convenient identificar la roba si és de xiquet o adult.

X