CEIP VICENTE GAOS

Contacta amb nosaltres

9 + 6 =

Teléfon - 96 256 63 80

Horari d'atenció

Directora: dilluns, dimarts, dijous i divendres de 09:00 a 09:45

Cap d'estudis: dilluns i dimecres de 15:45 a 16:30 i dijous de 09:00 a 10:00

Secretària: dilluns de 11:45 a 12:30, dimarts de 15:00 a 16:30 i divendres de 09:00 a 09:45

Encarregada de Menjador: divendres de 15:00 a 15:45

CALENDARI ESCOLAR

Les classes es desenrotllaran, de dilluns a divendres durant els dies compresos entre el 8 de setembre de 2016 i el 20 de juny de 20176, ambdós inclusivament, a excepció dels corresponents a:Nadal: des del 23 de desembre al 6 de gener, ambdós inclusivament.

Nadal: des del 23 de desembre al 6 de gener, ambdós inclusivament.

Pasqua: des del 24 de març al 4 d'abril, ambdós inclusivament.

Falles: 15, 16 i 17 de març de 2017.

FESTIU

  • 12 d'octubre, dia de la Hispanitat.
  • 1 de novembre, Tots Sants.
  • 6 de desembre, dia de la Constitució.
  • 8 de desembre, la Immaculada Concepció.
  • 1 de maig, dia del Treball.

 

NORMES DEL CENTRE

CURS 2015-2016

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT ESCOLAR

 

ENTRADES I EIXIDES

Setembre i juny de 9 a 13 h. octubre a maig de 9 a 12:30 i de 15 a 16:30 h.

 

PUNTUALITAT

Es prega la màxima puntualitat als familiars que acompanyen o arrepleguen als alumnes i s’abstinguen d’entrar en l’edifici.

 

FALTES D´ASSISTENCIA

Les faltes d’assistència es justificaran sempre per escrit.

Els alumnes que arriben amb retard, seran acompanyats a la seua aula per personal del Centre.

 

EIXIR DEL CENTRE

Els alumnes no podran eixir del Centre fora de l’horari establit, excepte per causa justificada. En eixe cas es presentarà al/la professor/a una sol·licitud per escrit; un familiar haurà de personar-se a arreplegar-lo a l’hora convinguda i firmar en el llibre de registre d’eixides, en consergeria.

 

ACTIVITATS FORA DEL CENTRE

Les activitats realitzades fora del Centre i programades al llarg del curs, són obligatòries per a l’alumnat. Si per causa justificada el/l’alumne/a no pot acudir a la dita activitat, haurà de presentarse en el Centre per a realitzar altres activitats acadèmiques.

 

PORTAR OBJETES AL CENTRE

L’alumnat s’abstindrà de portar al Centre balons, objectes valuosos, mòbils o material perillós.

 

ROBA

Per a evitar la pèrdua de roba és convenient marcarles, sobretot en els alumnes més xicotets. A final de curs es retira tota la roba extraviada

 

MEDICACIÓ

El Col·legi no pot subministrar cap tipus de medicació.

 

PERMANENCIA AL CENTRE

L’alumnat que no tinga activitats extraescolars a les 16:30 h. No pot romandre en el Col·legi, ni en el pati.

 

TUTORS

Quan els tutors convoquen reunions de tutoria, no han d’acudira elles amb els seus fills/es.

El professorat no pot rebre visites ni telefonades en horari lectiu.

Els pares poden sol·licitar entrevista amb els tutors o altres professors, els dimarts de 16:30 a 17:30 h. Al setembre i juny, de 13 a 14 hores.

X