De dilluns a dijous de 9:15 a 10:30h

Dimarts: de 16 a 17h

MOLT INPORTANT

Altes, baixes i canvis d´activitat, només durant l´última setmana del mes (de dilluns a dijous)

 

X