NOTA INFORMATIVA

Com haureu pogut comprovar, hem tingut un problema greu durant el matí de hui amb el procés d'inscripció a les activitats extraescolars.

Sobre les 13:00 hores el servidor que ens subministrava el servici d'alojamiento, ha deixat de funcionar repentinamente. Nos hem posat mà a l'obra i després de les gestions oportunes l'Ampa s'ha decidit canviar el servici d'allotjament, a un proveïdor "profesional". Sobre les 14:00 s'ha firmat amb un nova empresa, el termini d'activació era d'unes 48 hores, però per a la nostra sorpresa durant la vesprada /noche de hui ja s'estava propagant per tot Internet les noves DNS del nou servidor.

Per a evitar problemes i que tot el món tinga les mateixes oportunitats, hem decidit interrompre l'accés a la inscripció fins a Dilluns Que Ve 10. El servici s'activarà durant el matí, així tot el món estarà informat i podrà inscriure's amb normalitat.

Demanar-vos mil disculpes pels problema derivats d'un servici deficient i recordar-vos que tot este treball ho fan pares i mares voluntaris en el temps que poden dedicar i no dediquen a altres menesters.

 

X