ESCOLA MATINERA

Des de l'inici del curs escolar està en funcionament l'activitat d'Escola Matinera que es mantindrà fins a l'últim dia del curs escolar.

L’ escola matinera és un servici oferit per l'AMPA per a conciliar la vida familiar-laboral, raó per la qual estarà disponible durant tot el curs escolar. En la matinera els xiquets fan manualitats, lectura, jocs de taula, pel·lícules, etc.

X