ESCOLA MATINERA

Des de l'inici del curs escolar està en funcionament l'activitat d'Escola Matinera que es mantindrà fins a l'últim dia del curs escolar.

L’ escola matinera és un servici oferit per l'AMPA per a conciliar la vida familiar-laboral, raó per la qual estarà disponible durant tot el curs escolar. En la matinera els xiquets fan manualitats, lectura, jocs de taula, pel·lícules, etc.

NORMATIVA

L'entrada serà des de 7:30 hores, havent-hi altres dues franges horàries a les 7:45 hores i les 8:20 hores.

  1. La porta d'accés per a tots els cursos serà la principal, que dona accés a consergeria.
  2. Tot l'alumnat entra per la mateixa porta. Nosaltres els portarem als seus diferents espais en funció de les edats.
  3. Les portes, s'obriran a les hores indicades i romandran obertes 5 minuts de cortesia no tornant-se a obrir fins al següent torn.

BONS I DIES SOLTS:

  1. S'han d'abonar en efectiu amb import exacte i es compren en la matinera
  2. No és necessari avisar amb anterioritat
  3. Tenen validesa de tot el curs escolar 22-23, una vegada finalitzat el curs, el bo caduca.
  4. Es poden usar en tots els horaris però sempre respectant l'obertura de portes
  5. Són personals i intransferibles. Sí que poden usar un bo per a herman@s.

TOTES LES MESURES SÓN SUSCEPTIBLES DE CANVI PER PROTOCOLS COVID. Se'ls informarà degudament si així fora necessari.

Famílies amb custòdia compartida o treballadors a torns, consultar condicions especials

Per a qualsevol dubte contactar amb Adriana Rubio de ArcoIris per email.

Pots accedir a més informació a la fitxa de l'activitat.

X