NORMATIVA QUE REGULA L'ADMISSIÓ CURS 18-19

 

Adjuntem els enllaços necessaris per a informar-se sobre la normativa educativa per al curs 2017 / 2018

DECRET 40/2016 de 15 d'abril, publicat 18/04/2016

ORDRE 7/2016 de 19 d'abril, publicat 21/04/2016

CORRECCIÓ D’ERRADES DE L’ORDRE 7/2016, de 19 d’abril, publicada 02/06/2016

Observacions per establir el nombre de membres de la unitat familiar: LLEI 6/2017 de 24 de març, publicada 29/03/2017
(desaparició dels beneficis atorgats en matèria d'escolarització als fills de la mare gestant.)

RESOLUCIÓ de 29 de març, publicat 30/03/2017

Les sol·licituds d'admissió estaran disponibles des del pròxim 2 de Maig.

DISTRITE ESCOLAR XIII

Santos Justo y Pastor / Cardenal Benlloch / Blasco Ibañez / Rubén Dario / Palancia / Avd. Cataluña / Limite Alboraya / Ingeniero Fausto Elio / Lluis Peixo / M. Blas de Lezo / Serreria

1 - C.M. Profesor Santiago Grisolia
2 - CEIP Mare Nostrum
3 - CEIP Serrería
4 - CEIP Explorador Andrés
5 - CEIP Federico García Larca
6 - CEIP L'Amistat
7 - CEIP Ntra. Sra. Del Carmen
8 - CEIP Vicente Gaos
9 - CEIP San Pedro
10 - Centro de Estudios Europa
11 - CEI Ciudad Jardín

X