En el nostre projecte de Jornada contínua suggeríem a la Conselleria que es permetera la realització d'activitats de pagament de l'AMPA i Cor en la franja horaria de 15:30 a 17:00 hores, ja que en este moment es permet fer-ho de 12:30 a 15:00 hores amb la Jornada partida. Així mateix, també era la nostra intenció poder incloure les Activitats Municipals dins d'este espai de temps.

Se'ns ha informat tant des d'lnspecció Educativa com des deis Sindicats educatius que amb la normativa actual no és possible.
Així que mentres no es publique nova normativa al respecte, la situació actual és la que hem detallat i la que s'ha explicat en la reunió amb les famílies del 29 de març.

X