Benvolguts socis,

El motiu d'aquesta circular és posar-vos al corrent de l'esdevingut des de l'inici de curs perquè sigueu conscients de la gravetat de la situació actual de l’Ampa. Com s'ha anat informant en les ultimes juntes i assemblees, a conseqüència de la nova legislació tributària, llei 27/2014 de 27 de novembre (BOE 28.11.14) de l'Impost de Societats, modificada per RD Llei 1/2015 de 27 de febrer), la nostra AMPA es veurà obligada a constituir-se en una societat a partir del pròxim any; aquest fet serà del tot impossible de dur a terme per una associació de pares i mares voluntaris, a més de les no menys importants raons econòmiques i de gestió que ho fan inviables.

En les dues últimes assemblees extraordinàries (27.10.16 y 17.11.16), hem tractat de cercar les solucions menys doloroses i que pogueren garantir la viabilitat del projecte que ens uneix a través de l’ Ampa, que no és un altre que el compromís pels nostres fills. Així doncs entre les solucions més rellevants s'ha decidit, en primer lloc, prescindir de la persona contractada que atenia als pares i en segon lloc s'ha decidit traspassar la gestió de les activitats extraescolars a una empresa especialitzada externa.

Com a pares, com ens afecten aquests canvis?

-     Hi haurà un horari d'atenció més reduït que serà gestionat per pares voluntaris.

-     Seguirà havent-hi comunicació via mail, que ara serà més important si cap.

-     Les activitats seguiran tal com estan actualment.

Per tot l'anteriorment exposat, us convidem a participar en tot el que pugueu perquè entre tots puguem traure el treball avant. El treball repartit és menys treball i uneix. Recordeu que el nostre compromís són els nostres fills i per açò la vostra implicació ara és més important que mai.

Moltes gràcies per la vostra atenció.

JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA

X