REVISTA PLANETA GAOS 2019

REVISTA PLANETA GAOS 2019

Per a poder accedir al contingut deu iniciar sessió o registrar-se com a nou usuari.

CIRCULAR PROJECTE LINGÜÍSTIC DEL CENTRE

Durant la vesprada del 13 de març, es va celebrar el consell escolar extraordinari, amb únic punt del dia "aprobació de la proposta de Projecte Lingüístic de Centre del Programa d'Educació Plurilingüe i Intercultural (llei 4/2018)", presentat per el claustre del CEIP...

X