INFORMACIÓ

Per a l'ús esporàdic del menjador serà necessari presentar el corresponent BO DE MENJADOR. Estos bons es venen en talonaris de 10 unitats a un preu de 42,50 € per talonari. No es venen unitats soltes.

Per a la compra dels talonaris, ingresseu l'import corresponent en el compte BANKIA ES29 2038 6161 11 6400000138 i passeu a arreplegar-los per consergeria amb el resguard justificant de l'ingrés.

DESCARREGAR ÚLTIMS MENÚS

Per a accedir a l'últim menú en la web d'IRCO, ha d'utilitzar-se va3090 com a usuari i 6553 com a contrasenya.

X