JUNTA DIRECTIVA

Presentació de l'equip directiu de l'associació de mares i pares del centre d'educació infantil i primària Vicente Gaos.

ACTES

Relació d'actes de les diferents juntes que realitza l'associació, per a la presa de decisions en els diferents temes a tractar.

ESTATUTS

Normativa que regula les relacions que s'establixen entre els membres de l'associació, és una forma del dret propi o d'aplicació particular o especial.

JUNTA DIRECTIVA AMPA

Rosana Bustos Peris

PRESIDENTA

Pepa Barrachina de la Cruz

VICEPRESIDENTA

Cristina Dionisio Piquer

SECRETARIA

Ana Romeu Gea

TESORERA

Ramona Buderi

TESORERA

Ana Viñas Ruiz

TESORERA

Cristina Domínguez

VOCAL

Amparo Roldan Rodenes

VOCAL

Lucia Segui

VOCAL

Amparo Ibáñez

VOCAL

Ana Veiga

VOCAL

ACTES CURS 2019/2020

ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES DEL COL·LEGI D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA EN PLAZA POETA VICENTE GAOS DE VALÈNCIA

Estatuts de l'AMPA.pdf

 

X