L’alta en un activitat solament es podrà efectuar fins al 25 de cada mes, en cas d’inscriure-ho més tard, serà per al mes següent.

En el cas de ser baixa, si és posterior al 25 la baixa serà efectiva el següent mes.

Per exemple:

alta 26 d’octubre, comença al desembre novembre no es cobra,

baixa el 26 d’octubre novembre es cobra i desembre no.

X