En la infografia està resumit per on ixen els alumnes de cada activitat. Recordeu portar el carnet de recollida.

X