Els dies de pluja els alumnes que tinguen extraescolar al pati es queden resguardats fins que se’ls reculla, per la porta de Poeta Artola. En el cas que no es queden cal avisar a l’activitat corresponent. Les extraescolars de les 17.30 se suspenen, i bé els xiquets no acudeixen o se’ls recull a les 17.30.

X